Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 824

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Избира членове на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция, както следва:
1. Владислав Атанасов – общински съветник, на мястото на Ренета Рашкова;
2. Галя Георгиева – Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона, на мястото на Михаил Милчев;
3. Милен Добрев – Русенска търговско-индустриална камара, на мястото на Валери Андреев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)