Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 825

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 57 от ЗУТ и § 2 от ПЗР на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Обща схема за разполагане на рекламно-информационните елементи / РИЕ/ на територията на град Русе за 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)