Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 827 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, т. 1 и чл. 13, ал. 6, т.1 и т.3 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2021 г., съгласно Приложение 1
 2. Приема Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2022 г., съгласно Приложение 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

OTЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

 НА ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Целта на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2021 г. бе в изпълнение приоритетите на Община Русе и Областната стратегия за устойчиво развитие на туризма. Целесъобразното изпълнение на тези приоритети цели налагането на град Русе и региона в туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, както и утвърждаването ѝ като туристическа дестинация в национален и международен аспект.

Презентацията на туристическия потенциал на общината и реализирането на културни събития бяха в основната на годишната програма за развитие на туризма в общината. Годината беше белязана от глобалната пандемия от коронавирус (COVID – 19), ефектите от която бяха почувствани във всички сфери на икономиката. Туризмът беше сред най-тежко пострадалите икономически отрасли. Дестинация Русе не направи изключение от общата картина, което наложи отмяната на голяма част от ключовите за града събития и доведе до значителен спад на броя чуждестранни туристи, посетили дестинацията. Въпреки това се наблюдава лек ръст на реализираните нощувки – 71 180 бр., съгласно Единната система за туристическа информация.

През 2021 г. бяха осъществени  участия в национални и международни туристически изложения и борси  в дистанционен формат. Дестинацията бе представена в национален ефир и в специализирани туристически и бизнес издания.

Програмата за развитието на туризма в Община Русе през 2021 г., Решение № 422, прието с Протокол № 19/09.03.2021 г., е с обща сума за разходване през 2021  г. 199 733 лв. От тях бяха планирани разходи в размер на 191 000,00 лв. Реално разходените средства в изпълнение на дейностите са 63 811 лв. Постъпленията от туристическия данък за 2021г. са в размер на 80 181 лв.

Раздел I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ

С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

 1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм:

Бяха планирани редица събития в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Но поради негативните ефекти от разпространението на пандемията от COVID-19 и насоките за ограничаване масовите прояви и насоките за социална дистанция, през тази година не беше възможно да бъдат проведени планираните дейности. Част от тях бяха организирани, но реално не се реализираха поради въведените забрани за масови събития.

ОП „Русе арт“ съвместно с професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес и професионалната гимназия по туризъм, културните институти, музеите, Дунавската задруга на художествените занаяти работи за популяризирането на кулинарията и регионалните кулинарни традиции и особености, характерни за града.

Бе проведено кулинарно състезание „Като шеф готвачите“. За първа година имаше участник от Румъния, като амбицията е да бъдат привлечени участници и от други страни.

 • Организация и съорганизация на други събития  (неизчерпателно изброени)

Чрез програма за развитие на туризма на Община Русе и със съдействието на ОП „Русе арт“ и звено „Туризъм“ бяха промотирани и подпомагани множество събития от културния календар на общината – Биг бенд парад, Дни на река Дунав, Римски пазар на Сексагинта пристa.

Община Русе участва в Общинско Експо в к.к. Албена в периода 19.09-21.09.2021 г. с индивидуален информационен щанд, на който се презентираха възможностите за осъществяване на видовете туризъм в Русе и региона. Рекламни материали бяха раздадени на посетителите на щанда

Общо за раздел I

Планиран разход 50 000 лв., изразходвани средства 11 846, 13 лв – остатък 38 153,87 лв.

Раздел II.ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

1.Провеждане на шестнадесето Туристическо изложение „ Уикенд туризъм“ и тринадесети Фестивал на туристическите забавления и анимации

В периода 17-19 юни 2021 година, Община Русе проведе туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и придружаващия го Фестивал на туристическите забавления и анимации. Туристическото изложение беше единственото събитие в страната от подобна величина, което се осъществи в присъствен реален формат. В тридневното събитие взеха участие туроператори, хотелиери, занаятчии, представители на общини и музеи.

19399725_1701146423246385_6750542606309621070_nОбщо за раздел II

Планиран разход  35 000 лв., изразходвани средства 21 119,24 лв.; остатък 13 880,76 лв.

Раздел III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ

 1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София, 22 – 24.04.2021 г.

Изложението се проведе във виртуален формат, където на специално изградена онлайн платформа бяха генерирани активни линкове за връзка с експертите по туризъм на на Община Русе. В рамките на събитието бяха презентирани туристическите дадености на региона, акцентира се на развитието на кулинарния, събитийния и винен туризъм, следвайки световните тенденции в туристическото търсене. Ефектът от събитието се отчете като незадоволителен.

Планиран разход 5 000 лв., изразходвани средства 0 лв, остатък 5 000 лв.

 • Международно туристическо изложение „Културен туризъм“, гр. Велико Търново, 23-25.09.2021 г.  – отменено събитие

Планиран разход 5 000 лв., изразходвани средства 0,00 лв., остатък 5 000,00 лв.

 • Участие в международни туристически изложения и конференции

Международна туристическа борса – ТТР Букурещ, Румъния 18– 21.02.2021 г.

Събитието се проведе във виртуален формат. На специално генерирани линкове се проведоха онлайн срещи с експерти по туризъм от Община Русе, на които се представи информация и възможности за различни видове туризъм, които се предлагат в Русе и региона. Ефектът от участието в онлайн събитието беше незадоволителен.

Международна туристическа борса ITB Берлин, Германия, 09 – 12.03.2021 г.

Най-голямото туристическо изложение в Европа се проведе също във виртуален формат.

Международна Дунавска конференция – Регенсбург, Германия 28.11 – 01.12.2021 г. –  събитието е отменено

Планиран разход 10 000 лв., изразходвани средства 624,56, лв.остатък 9 375,44 лв.

 • Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании

През 2021 година бяха осъществени следните медийни участия:

 • Реализирани рекламни кампании, насочени към индивидуалните уикенд пътувания през активния летен сезон – реклама на Община Русе в ефира на  Бг радио, Радио Сити, Радио „Енерджи, Радио 1.
 • Участие в пътеводител „България“ на ИК „Домино“
 • Рекламна статия  в юнския брой на туристическо списание  „Дестинация България“, което по повод международния ден на туризма 27 септември награди с отличие  Община Русе в категорията „Най-добро събитие в туризма за 2021 г.“ 
 • Съвместно със Сдружение „Градоред“ популяризирахме Русе и региона като привлекателна дестинация за уикенд туризъм. Инициативата се състоеше в гостуване на популярни личности в социалната мрежа Instagram.  Планирахме програма в рамките на 3 дни, в които да бъдат показани чрез гостуващите инфлуенсъри основни туристически маршрути като акцентът е върху архитектурните забележителности в града. 398 998 е общия брой на достигнатата аудитория от целевата група от млади хора  на възраст между 18-35 г.
 • Регулярни публикации с предложения за участие в събития и пътуване в региона през ФБ профила на туристически информационен център.
 • Поставени 4 бр. тематични пейки – книги, почитащи паметта и творчеството на видни български поети и революционери – Васил Левски, Захари Стоянов, Баба Тонка и Любен Каравелов.
 • Осъществен информационен тур за представители на туристическия бранш с цел презентиране на Русе и региона като туристическа дестинация. В края на м. юни бяха посрещнати 25 туроператора, туристически агенти и екскурзоводи, които в рамките на 3 дни лично се включиха в предалагните възможности за туризъм.

Планиран разход 35 000 лв., изразходвани средства 10 245,02 лв.остатък 24 754,98 лв

 • Членство в ОУДТР – 5 000 лв членски внос за 2020 г

Планиран разход 15 000 лв., изразходвани средства 5 000, лв.остатък 10 000 лв.

19399725_1701146423246385_6750542606309621070_nОбщо за раздел III

Планиран разход  95 000 лв., изразходвани средства 30 317,58  лв.остатък 64 682,42 лв.

Раздел IV. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

 1. Поддържане на мрежата на ТВИС

Планиран разход 1 000 лв., изразходвани средства 0 лв. остатък 1 000 лв.

 • Отпечатване на рекламни материали

Отпечатани картички с емблематични изгледи и забележителности за рекламна кампания по посрещане на туристите от първия круизен кораб за сезон 2021 г.

Планиран разход 10 000 лв., изразходвани средства 528 лв. остатък 9 472 лв.

Общо за раздел IV:

Планиран разход – 11 000 лв.,изразходвани средства 528,00 лв. остатък 10 472 лв.

               Звено „Туризъм и маркетинг” при ОП „Русе арт“ регулярно събира информация за вид и брой на посетителите в Туристически информационен център – Русе и реализирани нощувки на територията на Община Русе.

Поради променения профил на туристите, пристигащи в Русе, се промениха и маркетинговите подходи за привличането им. През тази година беше акцентирано върху реклама на дестинацията сред индивидуалните чуждестранни туристи и вътрешните пазари.

Изцяло актуализиран беше онлайн туристическия гид на Община Русе – www.visitruse.info, в който се съдържа информация за туристическите забележителности и целогодишните възможности за туризъм в Община Русе на български и английски език, полезна информация за посетителите и гостите на града, включително информация за местата за хранене, развлечение и настаняване, полезни номера и друга полезна информация. Ежедневно се публикува информация за места и събития на фейсбук профила на туристически информационен център.

               Съгласно данните предоставени от отдел „Търговия и наемни отношения и защита на потребителите“, при дирекция „Управление на собствеността“ в Община Русе, към края на месец декември 2021 г. функционират 153 бр. места за настаняване с обща леглова база от над 3100 легла. Заетостта на легловата база през 2021 година е била 11,58%. Реализираните нощувки през предходната година са 130 157. Регистрираните туристи за 2021 година са 71 533. Реализираният приход от туристически данък за 2021 г. е в размер на 80 873 лева.

               През годината ОП „Русе арт“ чрез Туристически информационен център води дневник на посетителите в обекта. За изминалата 2021 г. ТИЦ Русе е бил посетен от над 3800 души, от които 2108 български граждани, а 1692 са били чуждестранните граждани. От потърсилите услуги, 2480 души са имали необходимост от информация за града и забележителностите в региона, а 1320 души са поискали информация за провеждането на културни и спортни мероприятия в града. Месечният културен афиш на Община Русе е бил потърсен над 1300 пъти от жителите и гостите на града.

               С оглед на проявения интерес, често задаваните въпроси и обратната връзка анализът на посещаемостта на Туристическия информационен център по интереси и пазари показва следното:

               През неактивния туристически сезон посетителите на ТИЦ са търсили информация основно за културния афиш на Община Русе, както и за възможностите за туризъм в общината и региона, но в много по-малък размер отколкото през активния сезон. В рамките на активния туристически сезон бе търсена информация основно относно провеждането и организацията на Международния музикален фестивал „Мартенски музикални дни“, чиято дата на провеждане бе отложена от м. март за м. септември. Туристите се интересуваха и от други събития от културния календар на града.

Активният туристически сезон между м. април и м. октомври показа лек ръст на туристи от круизните кораби, акостирали на русенския бряг на река Дунав в сравнение с активния сезон на 2020 г. Туристите поискаха информация основно за туристическите обекти в Русе, за Басарбовски скален манастир, Ивановски скални църкви и места, попадащи в рамките на ПП „Русенски Лом“.

               Запазва се тенденцията за малки семейни или приятелски групи посетители в ТИЦ, както и малки организирани групи по интереси, които рядко надвишават 6-7 души. Туристите, посетили дестинацията през изминалия период, са с разнообразен профил – преобладават германци, холандци, белгийци, австрийци, румънци, поляци, руснаци, французи, испанци, италианци. През годината ТИЦ – Русе беше посетен и от посетители от екзотични и далечни дестинации като САЩ, Канада, Индия, Китай, Южна Корея, Япония, Австралия, Мексико и др. Основен интерес за посетителите представляваше запазената архитектура в централната част на Русе, скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски”, Ивановските скални църкви и ПП „Русенски лом”. От музеите най-много запитвания има относно „Екомузей с аквариум” и Регионален исторически музей – Русе. Сред чужденците съществува сериозен интерес спрямо Музея на транспорта.

             В последната година въпреки ситуацията на Ковид пандемията, се забелязва слабо повишен интерес към дестинацията Русе от страна на български представители на професионалния туристически сектор. През годината са осъществени контакти с туроператори от страната за подобряването на вътрешния туризъм. По време на проведения експедиционен тур с представители от туристическия бранш бяха обсъдени нагласите на туристите за посещение на културно-исторически забележителности, обекти за кулинарен,  винен и религиозен туризъм, както и други туристически забележителности в региона. Професионалистите от бранша, извършващи предимно пътувания във вътрешността на страната, заявиха готовността си да предлагат Русе като част от свои туристически пакети. Още през август и септември бяхме свидетели на групи туристи, които имаха 3-дневни опознавателни посещения на забележителности в града и региона. В обобщение туропертори, туристически агенти и екскурзоводи споделиха, че към дестинацията продължава да се наблюдава значителен интерес от страна на клиентите им. Това са туроператори и агенти, занимаващи се с организирани ученически пътувания, както и фирми предлагащи краткосрочни туристически пакети и уикенд туризъм.

        Относно културния календар на Община Русе бепотърсенаинформация от посетители на Русе и гости на града с явно изразен интерес към концерти и театрални постановки за текущия месец в културния календар. Чест въпрос от страна на жителите и гостите на града бе относно евентуалното провеждане на определено събитие предвид епидемиологичната обстановка в страната.

Вид туризъм, практикуван от потърсили услугите на ТИЦ: културно- исторически, опознавателен, вело-, събитиен, религиозен, кулинарен и уикенд туризъм;

Изключителен интерес от страна както на организирани групи така и от индивидуални туристи се прояви към скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“, „Ивановски скални църкви“ (ЮНЕСКО) и ПП „Русенски Лом“, както и към пещерата „Орлова чука“, особено в периода около национални, официални празници и почивни дни, както и през активния летен сезон.

За музейните експозиции на територията на града най-висок интерес и запитвания имаше за Исторически музей – Русе, Екомузей с аквариум, Музей на транспорта, Римската крепост „Сексагинта Приста”, Пантеон на възрожденците.

За популяризиране на възможностите за туризъм на територията на региона, Община Русе издава рекламно-информационни материали чрез програмата за развитие на туризма за съответната година, които се разпространяват в Туристическия информационен център, хотелите и музеите на територията на общината и по време на  туристическите изложения и борси. Осъществени са и разговори за предлагане на Община Русе като дестинация и свързани със събитийния календар на общината тематични уикенд програми.

Регионален исторически музей – Русе при запитване предоставя информация за броя и ръста на посетителите в експозициите му.

По актуални данни за 2021 година общият  брой на посетителите е 52 865, от които български граждани са 44 480, а 6 075 са чуждестранните туристи. Служебните гости са 2310.  От чуждестранните туристи 2 757 са в организирани групи, а индивидуалните посещения са 3 318. Националностите на туристите са: американска, немска, румънска, полска, руска, френска, испанска, италианска и други посетители от други по-редки дестинации като Бразилия, Индия, Нова Зеландия, Япония и Австралия.

ВСИЧКО РАЗХОД ЗА 2021 г. : 63 811лв.

Планирани средства за 2021 г.: 199  733 лв.

Преходен остатък от 2020 : 119 733 лв.

Приход от „туристически данък“ през 2021 г. : 80 181 лв.

Остатък от 2021: 136 103лв.

Изразходвани за 2021 г.: 63 811  лв.

Некласифицирани разходи по план 2021 г. (РЕЗЕРВ) : 2 103 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение 2

  ПРОГРАМА ЗA РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2022 г.  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе през 2022 година, разработена на основание чл. 11 от  Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на туризма на общината. 

Политиката на Община Русе за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за туризма, в който са дефинирани събития и дейности, които следва да се изпълнят в съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма и Областната стратегия за развитие на туризма, следвайки целите на Концепцията за туристическото райониране, както и тяхното изпълнение в съответствие с постъпленията от туристически данък от туристическите обекти.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА:

Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе са:

1. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в общината, както и удължаване продължителността на престоя им.

2. Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт.

Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Русе чрез развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре функциониращо сътрудничество между Община Русе като водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт.

3. Развитие на партньорски практики с частния сектор с цел създаване и утвърждаване на уникални туристически продукти.

4. Позиционирането на Община Русе като естествен център на Регион Русе и популяризирането на дестинацията чрез презентирането ѝ по всички възможни комуникационни канали – участия на специализирани туристически изложения, презентиране на туристическите продукти пряко на крайни потребители, изграждане на контактна база данни с туристически агенти, публикации в специализирани издания, популяризиране чрез интeрнет канали на възможностите за туризъм в Община Русе и региона.

Дейности в Програма за развитие на туризма за 2022 г. са планирани с представителите на туристическия бранш в Община Русе и са в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Тази цел следва да бъде постигната с общи усилия между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм, не на последно място Дунавската задруга на художествените занаяти и др.

Дейностите в Програмата за развитие на туризма в община Русе през 2022 година са в съответствие с националното законодателство в сферата на туризма. Настоящата програма е съобразена с целите на Концепцията за туристическо райониране на България и формулираните в нея приоритети за регион Дунав с център Русе.

  ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:  
  I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ – Планиранаобща сума по раздел I65 000 лв.  

1.Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм. В рамките на събитията се планират (неизчерпателно изброени)

1.1 Кулинарен фестивал „На върха на ножа“

1.2 Конкурс „Като шеф готвачите“

1.3 Празник на торта „Гараш“

1.4 Реката и виното

1.5 Други събития свързани с презентиране на местния продукт -състезания, конкурси, изложби, демонстрации и др.

2. Организация, съорганизация и логистична подкрепа на други събития, съфинансирани и съорганизирани от Община Русе (неизчерпателно изброени)

2.1. Международен Биг Бенд парад

2.2. Ден на река Дунав

2.3. Римски пазар на Сексагинта Приста

2.4.6-ти май празник на гр. Русе

2.5. Други събития, участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации.

Планирани разходи по р.I т.1 и т. 2 – 65 000 лв.

СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ Планиранаобща сума по раздел II35 000 лв.

1. Провеждане на Седемнадесето Туристическо изложение “Уикенд туризъм” и Четиринадесети фестивал на туристическите забавления и анимации

Планирани разходи по р.II, т.1  35 000 лв.

РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ И ДР. Планирана обща сума по раздел III – 108 000лв.

1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 24-25 февруари 2022 г. –

Планирани 5 000 лв.

2.Международна туристическа борса TTR, Букурещ, 24-27 февруари 2022 г.

Планирани 5 000 лв.

3. Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 14-16 април 2022 г.

Планирани 5 000 лв.

4. Участие в международни туристически  изложения и конференции

Планирани 8 000 лв.

5. Реклама на Община Русе, участие в рекламни каталози, пътеводители, списания, брошури, интернет и социални мрежи чрез рекламни статии, рекламни карета,клипове, филми и друг вид рекламни кампании; информационни и експедиентски турове.

Планирани – 20 000 лв.

6. Членски внос към ОУДТР

За 2021 –   5 000

За 2022 – 10 000

Планирани 15 000 лв.

7. Изграждане на туристическа инфраструктура

Планирани – 50 000 лв.

Планирани разходи по р.III т.1 т. 2, т.3, 4, т.5. т. 6, т.7 – 108 000 лв.

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ  Планирана сума по раздел IV – 6 000 лв.
 1. Поддържане на мрежата на ТВИС (телевизионна видео-информационна система) планирани 1000 лв.
 2. Oтпечатване на рекламни материали: планирани 5 000 лв.

Планирани разходи по р.IV т.1 и т. 2 – 6 000 лв.

СУМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 2022 г. : 214 000 лв.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2021 г.

1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2022г.

Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 60, ал.1, от Закона за туризма се набират оттуристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;

2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2022 г.

Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съвет – Русе годишна програма за развитие на туризма, единствено за дейности по чл.11, ал.2 от Закона за туризма.

Приложение 1-1 към Отчет на Програма за развитие на туризма в Община Русе през  2021 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2021 Г.
Мероприятие, задача, дейност и др.Планирани средстваРазходОстатъкЗабележка
123456
I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
1.Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм В рамките на събитията се планират (неизчерпателно изброени) 1.1 Кулинарен фестивал „На върха на ножа“ 1.2 Конкурс „Като шеф готвачите“ 1.3 Дунавска кулинарна купа 1.4 Празник на дунавската риба 1.5 Други събития свързани с презентиране на местния продукт -състезания, конкурси, изложби, демонстрации и др.50 00011 846,1338 153,87Дейности в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Съвместно между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм и Дунавската задруга на художествените занаяти. Беше проведен Биг Бенд парад, на който гостуващи формации от страната забавляваха гостите по време на Туристическото изложение „Уикенд туризъм“. За отбелязването на празника на р. Дунав общината предостави възможност на гражданите на Русе за разходка по реката с корабче. В средата на септември се проведе и станалия вече традиционен Римски пазар на Сексагинта Приста. Програмата на събитието бе обогатена, а участниците – многобройни, което бе предпоставка за привличането на повече посетители на обекта.  
2.2.Организация, съорганизация и логистична подкрепа на други събития, съфинансирани и съорганизирани от Община Русе (неизчерпателно изброени) 2.1. Международен Биг Бенд парад 2.2. Дни на река Дунав 2.3. Дунавски  панаир на изкуствата и занаятите 2.4. Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2021 г. 2.5. Римски пазар на Сексагинта Приста 2.6. Други събития, участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации.
 Обща сума по раздел I50 00011 846,1338 153,87 
II. СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1. Провеждане на шестнадесето Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Тринадесети фестивал на туристическите забавления и анимации35 00021 119,2413 880,76Събитието бе най-голямото и единствено туристическо изложение в страната, провело се в реален формат. Участие взеха 36 представители на туристическия бранш- хотелиери, общини, туроператори, музеи, и около 200  занаятчии. Тази година имаше участници от Румъния като амбицията е да бъдат привлечени участници и от други страни. Община Русе бе удостоена с отличие „Най-добро събитие в туризма за 2021 година“ на списание Дестинация България по повод провеждането на XVI Туристическо изложение „Уикенд туризъм“
 Обща сума по раздел II35 00021 119,2413 880,76 
III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ И ДР.
1.Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София, април 2021 г.5 00005 000Изложението бе проведено on-line. Бяха презентирани на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм
2.Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, май 2021 г.5 00005 000отменено
3.Участие в международни туристически  изложения и конференции  10 000  624,569 375,44Проведени в дистанционен формат – Туристическо изложение TTR – Букурещ  и ITB Берлин. Отменена Международна дунавска конференция в Регенсбург.
4.Реклама на Община Русе, участие в рекламни каталози, пътеводители, списания, брошури, интернет и социални мрежи чрез рекламни статии, рекламни карета,клипове, филми и друг вид рекламни кампании; информационни и експедиентски турове.35 000  10 245,0224 754,98Рекламни статии в специализирани издания като „Дестинация България“, „Черга“ и туристически пътеводител на издателска къща „Домино“. Проведен информационен тур за професионалисти от туристическия бранш. Организаторите представиха богата палитра от възможности за културно-исторически, опознавателен, приключенски, религиозен и кулинарен туризъм.
5.Членски внос към ОУДТР За 2020 – 5000 За 2021 – 10 00015 0005 00010 000Членски внос на Община Русе в Организация за управление на дунавски туристически регион.
6.Изграждане на туристическа инфраструктура25 00014 44810 552Бяха изработени и поставени 4 бр фото спот рамки, 4 бр. тематични пейки-книги и 2 бр. билдбордове на входно-изходните позиции с цел промотиране на актуални събития, които се провеждат в града.
 Обща сума по раздел III95 00030 317,5864 682,42 
IV. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1.Поддържане на мрежата на ТВИС (телевизионна видео-информационна система)1 00001 000Ремонт и поддръжка на налични съоръжения.
2.Oтпечатване на рекламни материали:10 0005289 472Рекламна кампания за отпечатване на картички с атрактивни изгледи от града, разпространявани сред пасажерите на круизните кораби, акостирали в Русе за сезон 2021г.
 Обща сума по раздел IV11 000 лв.52810 472 
 РАЗХОД 2021 63 810,95  
 Приход от туристически данък 2021         80 181 
 Преходен остатък от 2020г.  119 733 
 Общо по прихода за 2021г.  199 733 
 Преходен остатък  от 2021 за 2022  136 103 

Приложение 2-1 към Програма за развитие на туризма в Община Русе през  2022 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2022 Г.
Мероприятие, задача, дейност и др.Отговорна структураСрок за изпълнениеПЛАН, лв.Забележка
123456
I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
1.Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм В рамките на събитията се планират (неизчерпателно изброени) 1.1 Кулинарен фестивал „На върха на ножа 1.2 Конкурс „Като шеф готвачите“ 1.3 Празник на тортата Гараш 1.4 Реката и виното 1.5 Други събития свързани с презентиране на местния продукт -състезания, конкурси, изложби, демонстрации и др.ОП „Русе арт“  текущ65 000Дейности в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Съвместно между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм и Дунавската задруга на художествените занаяти.  
2.2.Организация, съорганизация и логистична подкрепа на други събития, съфинансирани и съорганизирани от Община Русе (неизчерпателно изброени) 2.1. Международен Биг Бенд парад 2.2. Ден на река Дунав 2.3. Римски пазар на Сексагинта Приста 2.4. 6-ти май празник на гр. Русе 2.5 Други събития, участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации.
 Обща сума по раздел I  65 000 
II. СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1. Провеждане на седемнадесето Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Четиринадесети фестивал на туристическите забавления и анимацииОП „Русе арт“текущ35 000брой публикации, брой изложители, отзиви контакти
 Обща сума по раздел II  35 000 
III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ И ДР.
1.Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София 24-25.02.2022 г.ОП „Русе арт”текущ5 000Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм
2.Международна туристическа борса ТТR,Букурещ, 24-27февруари 2022 г.ОП „Русе арт”текущ5 000Участие с работно място на щанд на Министерство на туризма, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм
3.Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново,14-16април 2022 г.ОП „Русе арт”текущ5 000Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
4.Участие в международни и местни туристически  изложения и конференции  ОП „Русе арт”текущ8 000  Участие на международни изложения и конференции и презентиране на културно-туристически забележителности и възможности за туризъм.
5.Реклама на Община Русе, участие в рекламни каталози, пътеводители, списания, брошури, интернет и социални мрежи чрез рекламни статии, рекламни карета,клипове, филми и друг вид рекламни кампании; информационни и експедиентски турове.ОП „Русе арттекущ20 000  Публикации и реклама в туристически издания; други рекламни кампании, турове, филми и др.
6.Членски внос към ОУДТР За 2021 – 5 000 За 2022 – 10 000ОП „Русе арттекущ15 000Членски внос на Община Русе в Организация за управление на дунавски туристически регион.
7.Изграждане на туристическа инфраструктура и елементи на градската средаОП „Русе арттекущ50 000Конкурс за идейни проекти, фото рамки, тематични пейки книги и други съоръжения.
 Обща сума по раздел III  108 000 
IV. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1.Поддържане на мрежата на ТВИС (телевизионна видео-информационна система)ОП „Русе арт“текущ1000Ремонт и поддръжка на налични съоръжения.
2.Oтпечатване на рекламни материали:ОП „Русе арт” 5 000 
 Обща сума по раздел IV  6 000 лв. 
 Сума за изпълнение на Програма 2022 г.:  214 000 лв. 
 Преходен остатък от 2021г.136 103   
 Очакван приход от „туристически данък“ през 2022г.80 000   
 Общо по прихода за 2022г.216 103   
 Некласифицирани разходи по план 2022 г.(РЕЗЕРВ)2 103   

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)