Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 830

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на ДАНАЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА, ЕГН – 0651165317 и
ГАБРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН – 0948115311.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)