Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 831

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 831
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОБ, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за промяна в погасителния план на договора за банков кредит между Община Русе и ДЗИ БАНК АД, като включва в гратисен период годините 2006 и 2007.
2. Дава съгласие за промяна в чл.3, ал.1 от договора за банков кредит от 15.04.2003 г., като лихвите за ползвания кредит се определят в размер на основния лихвен процент плюс 2,45 процентни пункта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/