Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 833

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 833
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 ал. 2 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Русе реши:

1. Приема отчета за изпълнение на годишния общински план за работа по приватизация през 2005 год., съгласно Приложения №№ 1, 2 и 3.
2. Приема годишния общински план за работа по приватизация през 2006 г., съгласно Приложение № 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/