Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 833

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през второто тримесечие на 2010 г., както следва:
– 22.04.2010 г.
– 20.05.2010 г.
– 17.06.2010 г.
– 15.07.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)