Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 834

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното държавно вземане за вноски за здравно осигуряване в размер главница 297.72 лв. и лихва – 251.66 лв. на Юлиян Борисов Димитров от гр.Русе, ул. „Ганчо Карамаждраков” № 3, вх. 8, ет. 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)