Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 837 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и изискванията за кандидатстване по Фонд „Социална закрила“, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

2. Дава съгласие Община Русе да осигури 53500 лева (51.7%) съфинансиране на проектното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)