Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 837

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода октомври 2009 г. – февруари 2010 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)