Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 838

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.26, ал.1, чл.29, ал.2 от Наредба 17 на ОбС Русе, общинският съвет реши:

1. Удостоява г-н Михаил Торшин с наградата “Почетен гражданин на град Русе”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)