Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 839 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Утвърждава подписаното на 7.03.2022г., партньорско споразумение между Община Русе и Куклен театър-Русе, Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, ОбКИ „Художествена галерия“ – Русе, Държавна опера – Русе, Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Регионален исторически музей – Русе, Възрожденско читалище „Зора 1866г.“ – Русе за целите на проект BGCULTURE-1.002-0022 „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“, по първа покана за набиране на проектни предложение по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ BGCULTURE-1.002, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)