Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 839 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1, т.1 и т.2 и чл. 27, ал.1 от Наредба №17 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява Светлин Русланов Русев със званието „Почетен гражданин на Русе” за ярък творчески принос в развитието на музикалното изкуство и издигане авторитета на град Русе и Република България в областта на изкуството и културата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)