Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 84

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 84
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

    Приема  Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2008 – 2011 г., съгласно Приложение № 1.