Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 840 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти-държавна и общинска собственост на Министерство на младежта и спорта за обект: „Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база Лесопарк „Липник“ в с. Николово, Община Русе, и одобрява проекта за „Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база Лесопарк „Липник“ в с. Николово, Община Русе, находящ се в с. Николово, м. „Дрибака“, в имот с идентификатор 51679.173.477 и площ 6550 кв.м. и сгради с идентификатор 51679.173.477.2 и площ 297 кв.м. и идентификатор 51679.173.477.3 и площ 448 кв.м., описани в АПОС №9874/17.11.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)