Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 841 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства пред Министерството на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за извършаване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на ул. „Иван Вазов“ №15 (Семизовата къща) гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)