Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 841 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва като асоцииран бенефициент по програма Life Integrated Project 2017;
2. Декларира и потвърждава, че Община Русе, като асоцииран бенефициент ще допринесе за проекта със собствени средства от 788 198 хил. евро в рамките на целия период на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)