Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 842 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 32, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 18,98 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:

 1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №30 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. бул. ,,България“, в разделителната ивица;
 2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №126 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Христо Ботев“, вдясно на ската, по посока гр. Варна;
 3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №135 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Мидия Енос“, пред Централна ж. п. гара;
 4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №144 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Христо Ботев“, срещу ,,Симовата мелница“;
 5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №187 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. „Липник“, посока КАТ, вляво на ската, преди ж. п. надлез;
 6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №129 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Мидия Енос“, в разделителния триъгълник срещу бл. ,,Тотлебен“;
 7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №113 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Христо Ботев“, вход от гр. Варна, в тревната площ пред бл. 113, ж.к. ,,Чародейка“;
 8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №146 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Цар Освободител“, и бул. ,,Христо Ботев“, срещу ,,Симовата мелница“, пред Тухлен блок;
 9. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №150-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, ,,Кръгово движение“, бул. ,,Цар Освободител“ и бул. ,,Липник“;
 10. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №174 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, ул. ,,Стефан Стамболов“, ул. ,,Николаевска“;
 11. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №130 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Мидия Енос“, вдясно, преди кръстовището с ул. ,,Стефан Стамболов“, по посока пътен възел ,,Охлюва“;
 12. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №170 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ,,Трети Март“, в разделителната ивица по посока център;
 13. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №171 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 1.80/2.50 м, в гр. Русе, бул. ,,Трети Март“, в разделителната ивица по посока център;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)