Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 845

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 845
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от ЗОС, общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно право на управление на Общинска служба по земеделие и гори – гр.Русе върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 61,30 кв.м. стая №208 на втори етаж от сградата по ул.”Ген.Скобелев”45 гр.Русе .
2. Преустройството е за сметка на Общинска служба по земеделие и гори гр.Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/