Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 847 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСА и във връзка с чл. 3 от Договор №Д01-774/24.08.2009 г. между Министерството на образованието и науката и Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Определя СУ „М-р Атанас Узунов“ – Русе за училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство – автобус марка „Peugeot”, модел „Boxer FV335L3H2 2.2 HDI/100 cat” с 11+1 места, с рег. №СА 0979 МР.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за приемо-предаването на моторното превозно средство по т. 1 и издаде заповед за реда и начина на ползването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)