Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 847

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §24 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, отм. чл.48а от ЗДН и отм. ал.11 на чл.24 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:
І.
1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Тетово за общо ползване на Гражданско сдружение на животновъдите от с. Тетово, учредено с договор от 19.03.2010 г., за срок от една година, както следва:

Изтеглете цялото решение от тук!