Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 848 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.3 от Раздел IV на Учредителния акт, приет с Протокол № 17/15.11.2012 г., общинският съвет реши:

1. Освобождава Анжела Костадинова Иванова от членство в Управителния съвет на фондация „Русе-град на свободния дух“
2. Избира Ралица Иванова Маринова – Петкова за член на Управителния съвет на фондация „Русе-град на свободния дух“, съгласно изискванията на чл. 16 ал. 1 т.3 от Раздел IV от Учредителния акт на фондацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)