Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 85

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 85
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8   от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.4 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

    1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление  за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.