Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 851

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 851
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.8 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие “Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД да закупи със собствени средства нов наркозен апарат на стойност около 50 000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/