Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 852

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 852
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, § 5 от ПЗР на Наредба №6 на ОбС – Русе, Решение №345/24.09.2004 год. на ОбС – Русе, протокол №52/06.10.2005 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №813/22.12.2005 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1.Да се продаде на Колю Любчев Чизмаров общинско жилище, намиращо се в ЖК “Здравец-север”, ЖБ “Руй планина”, вход “А”, етаж 5, представляващо апартамент №2, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 40,49 кв.м, избено помещение №14 с площ от 2,70 кв. м, заедно с 0,669 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 16 941,06 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

2.Да се продаде на Божена Пенева Димитрова и Христо Димитров Димитров, общинско жилище намиращо се в ЖК “Дружба-3”, ЖБ №44, вход “Б”, етаж 2, представляващо апартамент №3-Б, състоящо се от стая, столова, кухненски бокс, сервизни помещения със застроена площ от 56,27 кв.м, избено помещение №3Б с площ от 3,02 кв. м, заедно с 0,7717 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 17 392,73 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

3.Да се продаде на Димитрина Христова Игнатова общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-1”, ЖБ “Маргаритка”, вход “А”, етаж 1, представляващо апартамент №1 /А/, състоящо се от две стаи, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 88,20 кв.м., избено помещение №3 с площ от 5,94 кв. м, заедно с 5,279 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 21 366,74 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

4.Да се продаде на Деница Русанова Петрова и Петър Колев Петров общинско жилище, намиращо се в ЖК Чародейка-Г-юг”, ЖБ №121, вход “Б”, етаж 3, представляващо апартамент №12, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 76,00 кв.м., избено помещение №12 с площ от 8,48 кв. м, заедно с 1,5579 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 30 487,78 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

5.Да се продаде на Илиана Денева Георгиева и Георги Петров Георгиев общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба3”, ЖБ №13, вх.”И”, етаж 6, представляващо апартамент №17, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 60,72 кв.м, избено помещение №17 с площ от 3,40 кв. м, заедно с 0,484 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 17 667,72 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

6.Да се продаде на Пламенка Николова Иванова общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка-Г-юг”, ЖБ №121, вход ”В”, етаж 4, представляващо апартамент №15, състоящо се от една стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 45,73 кв.м, избено помещение №15 с площ от 4,26 кв. м, заедно с 0,9704 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-високата от пазарната цена която е в размер на 18 983,70 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

7.Да се продаде на Десислава Петрова Русева-Николова и Красимир Пенчев Николов общинско жилище, намиращо се по бул. “Скобелев” №52, ЖБ “Бачо Киро”, вход “В”, етаж 2, представляващо апартамент №6, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 65,49 кв.м, избено помещение №6 с площ от 3,47 кв. м, заедно с 4,2004 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена която е в размер на 32 211,52 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

8.Да се продаде на Владимир Георгиев Григоров общинско жилище намиращо се в ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Мая”, вход “А”, етаж 3, представляващо апартамент №7, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 46,74 кв.м, избено помещение №7 с площ от 8,13 кв. м, заедно с 3,5660 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 15 234,90 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

9.Да се продаде на Мелике Ибрахим Ибрям, Весиле Мехмед Мъстън и Ибрахим Ибрям Мъстън общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-3”, ЖБ №41, вход “Б”, етаж 5, представляващо апартамент №20, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 76,50 кв. м, избено помещение №20 с площ от 5,15 кв. м, заедно с 1,9816 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 27 397,87 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

10.Да се продаде на Георги Райков Янев общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-1”, ул. “Студен кладенец” №33, етаж 3, представляващо апартамент №307, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 37,20 кв.м, избено помещение №102 с площ от 3,85 кв. м, заедно с 1,726 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 10 977,08 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

11.Да се подаде на Шейнур Мейсуд Еюб и Надихан Баки Еюб общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-1”, ЖБ №6, вход “Е”, етаж 8, представляващо апартамент №24, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 64,47 кв.м, избено помещение №24 с площ от 3,56 кв. м, заедно с 0,568 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 16 751,93 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

12.Да се продаде на Росица Петрова Ценова и Анатоли Александров Ценов общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №42, вход “Б”, етаж 3, представляващо апартамент №8, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 66,89 кв.м, избено помещение №8 с площ от 4,95 кв. м, заедно с 1,5442 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 20 496,11 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

13.Да се продаде на Левхиде Ремзи Мехмед и Мухарем Марем Мехмед общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №42, вход “В”, етаж 2, представляващо апартамент №7, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 46,46 кв.м, избено помещение №7 с площ от 5,44 кв. м, заедно с 1,0856 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 14 409,19 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

14.Да се продаде на Мариела Пенчева Тодорова и Димитър Ангелов Тодоров общинско жилище, намиращо се ЖК “Родина”, ЖБ “Българка”, вход “Д”, етаж 8, представляващо апартамент №15, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 64,50 кв.м, избено помещение №8 с площ от 2,70 кв. м, заедно с 0,434 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 19 085,48 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

15.Да се продаде на Албена Никифорова Минева и Богомил Йорданов Минев общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №41, вход “Б”, етаж 2, представляващо апартамент №5, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 79,48 кв.м, избено помещение №5 с площ от 6,00 кв.м, заедно с 2,0426 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 28 241,40 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

16.Да се продаде на Татяна Кръстева Великова, Венелин Йорданов Великов, Денислава Венелинова Великова и Юлиан Венелинов Великов общинско жилище, намиращо се ЖК “Възраждане”, ЖБ “Ана Вентура”, вход “В”, етаж 1, представляващо апартамент №6, състоящо се от две стаи, дневна, столова, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 105,42 кв.м, избено помещение №14 с площ от 3,69 кв. м, заедно с 1,207 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 39 096,18 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

17.Да се продаде на Ренета Симеонова Ангелова и Павлин Маринов Ангелов, общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №13, вход “Ж”, етаж 5, представляващо апартамент №14, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 64,11 кв.м, избено помещение №14 с площ от 2,70 кв. м, заедно с 0,492 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 18 509,47 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

18.Да се продаде на Айфер Мюмюнова Кадирова и Самир Сабриев Кадиров общинско жилище, намиращо се ЖК“Чародейка-Г-юг”, ЖБ №121, вход “А”, етаж 5, представляващо апартамент №17, състоящо се от две стаи, дневна, кухня-столова, сервизни помещения със застроена площ от 98,43 кв.м., избено помещение №17 с площ от 10,10 кв.м, таванско помещение №17 от 8,10 кв.м, заедно с 2,0298% ид.части от общ.части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 41 669,57 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

19.Да се продаде на Кеаниш Мехмедова Сюлейманова, Ниязи Съткъев Сюлейманов, Съткъ Ниазиев Съткъев и Нурал Ниазиев Съткъев общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №52, вход “А”, етаж 2, представляващо апартамент №4, състоящо се от две стаи, дневна-трапезария, кухненски бокс, сервизни помещения със застроена площ от 97,64 кв.м, избено помещение №4 с площ от 6,22 кв.м, заедно с 1,6857 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 29 452,28 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

20.Да се продаде на Милена Христова Петрова общинско жилище, намиращо се ЖК“Възраждане”,ЖБ“Вела Пискова”,вход“А”,етаж 8,представляващо апартамент №1-Б, състоящо се от две стаи, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 61,86 кв.м., избено помещение №17 с площ от 2,49 кв.м, заедно с 0,7107% ид.части от общ.части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 23 444,19 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

21.Да се продаде на Абибе Шерифова Рачева и Анка Маринова Димитрова общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №10, вход“А”, етаж 2, представляващо апартамент №3, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 65,85 кв.м, избено помещение №3 с площ от 2,99 кв.м, заедно с 1,540% идеални части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 19 123,98 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

22.Да се продаде на Олга Ненова и Емил Недев Ненов общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №13, вход “В”, етаж 5, представляващо апартамент №10, състоящо се от две стаи, дневна, столова, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 113,20 кв.м., избено помещение №10 с площ от 3,65 кв. м, заедно с 0,819 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 31 608,34 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

[–NEU–] 23.Да се продаде на Нели Илиева Цвяткова общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Мая”, вход “А”, етаж 1, представляващо апартамент №1, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 46,74 кв.м., избено помещение №1 с площ от 12,60 кв. м, заедно с 3,7355 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 15 951,96 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

24.Да се продаде на Йова Пенева Денкова общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Мая”, вход “А”, етаж 1, представляващо апартамент №2, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 47,38 кв.м., избено помещение №2 с площ от 17,16 кв. м, заедно с 3,9129 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 16 692,57 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

25.Да се продаде на Правда Димитрова Чернакова и Елена Серафимова Чернакова общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Мая”, вход “В”, етаж 1, представляващо апартамент №1, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 63,68 кв.м, избено помещение №1 с площ от 12,25 кв. м, заедно с 4,7712 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 20 323,13 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

26.Да се продаде на Росица Колева Андреева и Румен Митев Андреев общинско жилище, намиращо се ЖК “Възраждане”, ЖБ “Средец”, вход “В”, етаж 3, представляващо апартамент №7, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 67,77 кв.м, избено помещение №8 с площ от 3,89 кв. м, заедно с 0,843 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 40 561,02 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

27.Да се продаде на Сийка Христова Василева и Симеон Андреев Василев общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-1”, ЖБ №1, вход “Е”, етаж 2, представляващо апартамент №16, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 64,47 кв.м, избено помещение №17 с площ от 3,65 кв. м, заедно с 0,489 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 17 702,89 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

28.Да се продаде на Пепа Ненова Балкова и Петър Георгиев Балков общинско жилище, намиращо се ЖК “Възраждане”, ул.”Доростол” №51, ЖБ “Твърдина”, вход “Б”, етаж 4, представляващо апартамент “Г”, състоящо се от две стаи, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 103,75 кв.м., избено помещение №6 с площ от 12,93 кв. м, таванско помещение №9 с площ от 12,37 кв. м, заедно с 2,993 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 64 525,95 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

29.Да се продаде на Иглика Минчева Николаева общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-1”, ул.”Студен кладенец” №17, ЖБ №3, вход “А”, етаж 1, представляващо апартамент №1 /103/, състоящо се от две преходни стаи, кухненски бокс, сервизни помещения със застроена площ от 45,51 кв.м., избено помещение №2 с площ от 6,44 кв. м, заедно с 5,195 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 14 817,67 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.
30.Да се продаде на Емануил Христов Крондев общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Мая”, вход “В”, етаж 2, представляващо апартамент №5, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 47,38 кв.м, избено помещение №5 с площ от 9,83 кв. м, заедно с 3,9323 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 16 774,85 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

31.Да се продаде на Величка Цветанова Янкова, Лиляна Себастиянова Цветкова, Цветан Атанасов Цветков и Анелия Цветанова Атанасова общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-3”, ЖБ №52, вход “А”, етаж 1, представляващо апартамент №3, състоящо се от две стаи, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 92,91 кв.м, избено помещение №3 с площ от 6,01 кв. м, заедно с 1,5579 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 27 586,92 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

32.Да се продаде на Диана Георгиева Георгиева и Георги Георгиев Георгиев, общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-1”, ЖБ №5, вход “А”, етаж 5, представляващо апартамент №14, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 40,48 кв.м, избено помещение №14 с площ от 3,65 кв. м, заедно с 0,355 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 11 515,40 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

33.Да се продаде на Татяна Радева Йорданова общинското жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-3, ЖБ №45, вход “Г”, на етаж 4, представляващо апартамент №11, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 49,11 кв.м., избено помещение №11 с площ от 5,15 кв. м, заедно с 0,7160 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 15 319,06 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

34.Да се продаде на Ксения Тодорова Матеева, Георги Любенов Лалов и Андрей Любенов Лалов общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №42, вход “Б”, етаж 3, представляващо апартамент №9, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 76,49 кв.м., избено помещение №9 с площ от 4,75 кв. м, заедно с 0,7260 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 22 909,03 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

35.Да се продаде на Сервет Ебазер Ахмед, Садрие Исмаил Ахмед и Сунан Сервет Кутева общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №42, вход “Б”, етаж 5, представляващо апартамент №15, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 76,49 кв.м, избено помещение №15 с площ от 8,48 кв. м, заедно с 1,7503 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 23 231,66 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

36.Да се продаде на Ели Стефанова Кацарова общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Мая”, вход “Б”, етаж 2, представляващо апартамент №4, състоящо се от стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 42,70 кв.м., избено помещение №4 с площ от 6,36 кв. м, заедно с 3,4720 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 14 831,85 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

37.Да се продаде на Саша Иванова Джунова и Юрий Илиев Джунов общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №50, вход “Б”, етаж 3, представляващо апартамент №12, състоящо се от две стаи, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 97,64 кв.м., избено помещение №12 с площ от 4,86 кв. м, заедно с 2,3975 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 34 226,07 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

38.Да се продаде на Анелия Любенова Петракиева, Мая Сашева Русанова и Дария Сашева Русанова общинско жилище, намиращо се ЖК “Възраждане”, ЖБ “Дочо Михайлов”, вход “В”, етаж 7, представляващо апартамент “З”, състоящо се от две стаи, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 86,46 кв.м, избено помещение №11 с площ от 3,48 кв. м, заедно с 1,396 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 34 309,80 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

39.Да се продаде на Павлинка Петрова Пометкова и Евгений Минчев Пометков общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Мая”, вход “В”, етаж 3, представляващо апартамент №7, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 63,68 кв.м, избено помещение №7 с площ от 8,37 кв. м, заедно с 4,6223 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 19 693,37 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

40.Да се продаде на Зейнеп Сали Ахмед и Бехчет Тахир Ахмед общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №42, вход “А”, етаж 2, представляващо апартамент №6, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 72,23 кв.м., избено помещение №6 с площ от 6,22 кв. м, заедно с 1,6407 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 21 776,85 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

41.Да се продаде на Красимира Петрова Петрова и Евгений Симеонов Стойков общинско жилище, намиращо се по ул.”Борисова” №63, вход “В”, етаж 1, представляващо апартамент №1, състоящо се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 87,17 кв.м., избено помещение №1 с площ от 3,76 кв. м, заедно с 1,19 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 64 975,55 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

42.Да се продаде на Любка Божкова Митева, Валентин Тончев Митев и Таня Валентинова Тончева общинско жилище, намиращо се ЖК “Дружба-3”, ЖБ №52, вход “А”, етаж 5, представляващо апартамент №13, състоящо се от две стаи, дневна – трапезария, кухненски бокс, сервизни помещения със застроена площ от 106,65 кв.м, избено помещение №13 с площ от 7,80 кв. м, заедно с 1,7844 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 32 091,03 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

43.Да се продаде на Донка Тодорова Кисьова, Здравко Крумов Кисьов и Ралица Здравкова Кисьова общинско жилище, намиращо се по ул.”Петър Берон” №35А, ЖСК “Спутник”, етаж 3, апартамент в западната част на сградата, състоящо се от две спални, дневна, кухня, кухненски бокс, сервизни помещения със застроена площ от 109,42 кв.м., избено помещение с площ от 18,00 кв. м, таванско помещение с площ от 35,00 кв. м, заедно с 1/6 идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 70 207,61 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

44.Да се продаде на Атанас Николов Тасев и Надя Енчева Тасева общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-север”, ЖБ №307, вх. “В”, на ІІІ-тия етаж, представляващо апартамент № 9, състоящ се от две спални, дневна, кухня-столова и сервизни помещения със застроена площ 111,94м2, избено помещение № 9 с площ 3,65 м 2 , заедно с 2,339% ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 29 017,50 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

45.Да се продаде на Емил Илиев Любенов общинско жилище, намиращо се в ЖК “Здравец-изток”, ЖБ “Албена”, вх. “А”, на VІІІ-мия етаж, представляващо апартамент № 1, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 45,54м2, избено помещение № 27 с площ 2,17 м 2 , заедно с 1,077% ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 12 934,05 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

46.Да се продаде на Маринка Тодорова Велева и Веселин Георгиев Велев общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-север”, ЖБ №403, вх. “Д”, на ІV-тия етаж, представляващо апартамент №10, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 67,92м2, избено помещение № 10 с площ 3,65 м 2 , заедно с 1,322% ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 18 028,26 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

47.Да се продаде на Снежанка Стефанова Йосифова, Христо Илиев Йосифов и Светослав Руменов Терзиев общинско жилище, намиращо се в ЖБ “Проф. Баларев”, вх. “Г”, на VІІІ-мия етаж, представляващо апартамент №11, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 40,49м2, избено помещение № 18 с площ 2,70 м 2 , заедно с 0,351% ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 14 448,15 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

48.Да се продаде на Маряна Петрова Минчева общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ №210, вх.“В”, на VІ-тия етаж, представляващо апартамент №18, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 43,01м2, избено помещение № 18 с площ 3,22 м 2 , заедно с 0,418% ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 12 667,66 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

[–NEU–] 49.Да се продаде на Звезделина Маринова Стоянова и Георги Пенев Стоянов общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ №210, вх.“Д”, на ІV-тия етаж, представляващо апартамент №10, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 66,52м2, избено помещение № 10 с площ 3,65 м 2 , заедно с 0,622 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 19 083,87 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

50.Да се продаде на Емредин Шукри Сюлейман, Афизе Дауд Сюлейман и Ердал Емредин Шукри общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-север”, ЖБ №307, вх.“Б”, на І-вия етаж, представляващо апартамент №1, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 71,37м2, избено помещение № 1 с площ 3,88 м 2 , заедно с 1,328 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 17 759,22 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

51.Да се продаде на Нели Йорданова Христова, Христо Петров Христов и Павел Христов Христов общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-север”, ЖБ №401, вх.“Г”, на І-вия етаж, представляващо апартамент №2, състоящ се от две спални, дневна, кухня-столова и сервизни помещения със застроена площ 111,28м2, избено помещение №2 с площ 3,65 м2 , заедно с 2,132 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 28 122,42 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

52.Да се продаде на Айхан Адемов Ибрямов и Гюлвер Ахмедова Ибрямова, настанени в общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ №114, вх.“А”, на І-вия етаж, представляващо апартамент №2, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 64,61м2, избено помещение № 2 с площ 5,53 м 2 , заедно с 1,335 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 18 085,66 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

53.Да се продаде на Ремзи Мехмед Ибрям и Гюлбахар Акифова Мечкалиева, настанени в общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ №107, вх. “З”, на ІІ-рия етаж, представляващо апартамент № 6, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 69,43 м2, избено помещение № 6 с площ 5,33 м 2 , заедно с 0,591% ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 19 742,12 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

54.Да се продаде на Светла Антонова Василева, Камен Денчев Стоев и Стела Денчева Стрийска, настанена в общинско жилище, намиращо се в ЖК “Здравец-изток”, ЖБ “Мура”, вх.“Г”, на ІІІ-тия етаж, представляващо апартамент №34, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 45,54м2, избено помещение № 32 с площ 2,21 м 2 , заедно с 0,517 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 13 991,18 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

55.Да се продаде на Лариса Петрова, Васил Тодоров Петров, Снежана Василева Събева, Татяна Петрова и Александър Петров, общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ №107, вх.“Г”, на ІІІ-тия етаж, представляващо апартамент №5, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 89,18м2, избено помещение № 5 с площ 4,70 м 2 , заедно с 0,787 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 25 526,02 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

56.Да се продаде на Ваня Йорданова Георгиева и Михаил Симеонов Георгиев общинско жилище, намиращо се в ЖК “Здравец-изток”, ЖБ “Явор”, вх.“В”, на VІІ-мия етаж, представляващо апартамент №18, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 63,11м2, избено помещение № 18 с площ 3,60 м 2 , заедно с 0,550 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 20 279,18 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

57.Да се продаде на Андрей Великов Петков и Елена Иванова Петкова общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ №206, вх.“Г”, на VІ-тия етаж, представляващо апартамент №16, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 84,33м2, избено помещение № 16 с площ 3,65 м 2 , заедно с 0,892 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 24 135,80 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

58.Да се продаде на Гина Маринова Драгоева общинско жилище, намиращо се в ЖК “Здравец-изток”, ЖБ “Марек”, вх.“Б”, на V-тия етаж, представляващо апартамент №6, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 40,49м2, избено помещение №8 с площ 2,66 м 2 , заедно с 0,824 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 12 499,87 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

59.Да се продаде на Николай Тодоров Гарвалов, Надежда Стоилова Гарвалова и Кремена Николаева Гарвалова, общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-север”, ЖБ №403, вх.“Ж”, на ІV-тия етаж, представляващо апартамент №10, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 64,95м2, избено помещение № 10 с площ 3,65 м 2 , заедно с 1,245 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 17 473,20 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

60.Да се продаде на Веселка Георгиева Георгиева, общинско жилище, намиращо се в ЖК “Здравец-изток”, ЖБ “Етър”, вх.“А”, на V-тия етаж, представляващо апартамент №2, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 42,94м2, избено помещение № 28 с площ 2,70 м 2 , заедно с 0,665 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 13 171,87 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

61.Да се продаде на Сабиха Юсуфова Салиева общинско жилище, намиращо се в ЖК “Здравец-изток”, ЖБ “Феникс”, вх.“А”, на І-вия етаж, представляващо апартамент №2, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 31,51м2, избено помещение № 23 с площ 2,01 м 2 , заедно с 0,594 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 15 240,75 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

62.Да се продаде на Катя Иванова Налбантова, Камелия Траянова Найденова, Диана Траянова Найденова и Кадрие Рашидова Алиева общинско жилище, намиращо се в ЖК “Здравец-изток”, ЖБ “Славия”, вх.“В”, на VІ-тия етаж, представляващо апартамент №9, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 87,44 м2, избено помещение № 4 с площ 3,68 м 2 , заедно с 0,888 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 27 335,92 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

63.Да се продаде на Валери Руменов Великов и Анета Рачева Великова общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ №119, вх.“Г”, на ІІ-рия етаж, представляващо апартамент №5, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 60,85 м2, избено помещение № 5 с площ 2,72 м 2 , заедно с 0,557 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 18 182,52 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

64.Да се продаде на Евгения Василева Николова и Валери Николаев Николов общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ №209, вх.“Ж”, на ІІІ-тия етаж, представляващо апартамент №7, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 70,34 м2, избено помещение № 7 с площ 4,69 м 2 , заедно с 0,649 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 20 403,63 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

65.Да се продаде на Юлияна Тошеве Абаджиева, Душка Емилова Абаджиева и Теодор Емилов Абаджиев общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ №108, вх.“В”, на ІІ-рия етаж, представляващо апартамент №3, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 85,38 м2, избено помещение № 3 с площ 11,69 м 2 , заедно с 1,478 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 25 031,11 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

66.Да се продаде на Соня Атанасова Борисова и Венелин Иванов Борисов общинско жилище, намиращо се в ЖК “Здравец-изток”, ЖБ “Латинка”, вх.“А”, на V-тия етаж, представляващо апартамент №20, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 40,32 м2, избено помещение № 20 с площ 5,22 м 2 , заедно с 1,439 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 11 747,62 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

67.Да се продаде на от Кямиле Марям Юсеин, Джеват Мухаремов Юсеинов, Мехлибар Джеват Мухарем и Мелят Джеват Ремзиева общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-север”, ЖБ №403, вх.“К”, на І-вия етаж, представляващо апартамент №3, състоящ се от две спални, дневна, кухня-столова и сервизни помещения със застроена площ 110,42 м2, избено помещение № 3 с площ 4,35 м 2 , заедно с 2,029 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС, на цена по-високата от пазарната цена, която е в размер на 26 467,44 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.

68.Отлага извършване продажба на Анка Маринова Николова на общинско жилище, намиращо се в Източна промишлена зона, ул.”Искър” №113, жилищна сграда №10, вход 2, представляващо жилище №2, състоящо се от една стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 40,00 кв.м., избено помещение №2 под част от жилището с площ от 19,25 кв. м, заедно с 25% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

69.Отлага извършване продажба на Марияна Енева Йорданова и Росен Тодоров Йорданов на общинско жилище, намиращо се в Източна промишлена зона, ул.”Искър” №109, жилищна сграда №12, вход 1, представляващо жилище №1, състоящо се от една стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 40,00 кв.м., избено помещение №1 под част от жилището с площ от 19,25 кв. м, заедно с 25% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

70. Отлага извършване продажба на Тодор Радев Станчев, Ивелина Андреева Станчева и Галина Тодорова Бригова на общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-3”, ЖБ №47, вход “А”, етаж 5, представляващо апартамент №15, състоящо се от две стаи, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 119,42 кв.м., избено помещение №15 с площ от 5,46 кв. м, заедно с 1,8704 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

71.Отлага извършване продажба на Елена Григорова Деспотова и Иван Владимиров Деспотов на общинско жилище намиращо се в ЖК “Дружба-3”, ЖБ №44, вход “А”, етаж 6, представляващо апартамент №16, състоящо се от две стаи, дневна-трапезария, кухненски бокс, сервизни помещения със застроена площ от 91,22 кв.м., избено помещение №16 с площ от 17,16 кв. м, заедно с 1,3136 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

72.Отлага извършване продажба на Хатидже Мустафа Селиман и Хюсеин Зейнал Селиман на общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-3”, ЖБ №11, вход “В”, етаж 2, представляващо апартамент №6, състоящо се от две стаи, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 84,33 кв.м., избено помещение №6 с площ от 3,65 кв. м, заедно с 0,733 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

73.Отлага извършване продажба на Галя Ангелова Кирилова на общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ № 109, вх.“Д”, на ІІІ-тия етаж, представляващо апартамент № 8, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 65,15м2, избено помещение № 8 с площ 4,13 м 2 , заедно с 2,115 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС.

74. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповеди и сключи договори за продажби по точки от 1 до 67, съгласно решението на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/