Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 853 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 26, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 8 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, Общински съвет – Русереши:

 1. Дава съгласие Община Русе да дари на Държавна опера – Русе следните движими вещи частна общинска собственост: 
 2. Lenovo ThinkCentre M73z – Сериен № PC047MZ6 Инвентарен № 80
 3. ……………………………………………………. на стойност 80.30 лв. 
 4. Lenovo ThinkCentre M73z – Сериен № PC047MUM Инвентарен № 81
 5. ……………………………………………………. на стойност 80.30 лв. 
 6. Lenovo ThinkCentre M73z – Сериен № PC047MTW Инвентарен № 82
 7. ……………………………………………………. на стойност 80.30 лв.
 8. Lenovo ThinkCentre M73z – Сериен № PC047MUR Инвентарен № 83
 9. ……………………………………………………. на стойност 80.30 лв.
 10. Lenovo ThinkCentre M73z – Сериен № PC047MRX Инвентарен № 84
 11. ……………………………………………………. на стойност 80.30 лв.
 • Възлага на Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия и да подпише договор за дарение при условията на точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)