Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 853

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 853
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл. 99, ал.1 от ЗДвП, във връзка с Решения №№ 415/ прието с Пр. № 21/ 26.11.2004 г. и 500/ прието с Пр. № 26/ 25.02.2005 г., Общинският съвет реши:

1. Определя площад “Света Троица” за платено паркиране, без събота и неделя, като бъдат отделени четири безплатни места пред църквата за радостни и тъжни ритуали.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да организира обозначаването на платените парко-места с вертикална и хоризонтална маркировка, както и да организира събирането на таксите за паркиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/