Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 853

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Слави Кунчев и Атанас Колев като членове на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.
2. Избира Александър Неделчев – зам. кмет „ИИС-ст и Гинка Билчева – началник отдел „ИКТ” за членове на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)