Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 854

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 854
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21,ал.1,т.8 във връзка с чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.47,ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Да се дарят на ДМА на бюджетни звена както следва:

1.1..Копютърна конфигурация на Специална детска градина “Зора” – 1800 лв.
1.2.Помпа за отпадни води за Обединено детско заведение с.Мартен – 6996 лв.
1.3.Компютърна конфигурация Домашен социален патронаж- 2927,52 лв.
1.4.Фонетична уредба за работа с деца с намален слух – ОУ “Васил Априлов” – 3325 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/