Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 856 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие за закриване на Детска ясла с. Ново село, ул. „Трети март“ № 5 с обособена дневна и седмична група и капацитет 28 деца, и за разкриване на една дневна яслена група за деца от 10 месечна до тригодишна възраст, към Детска ясла № 6, на адрес: с. Ново село, ул. „Трети март“ № 5, с капацитет 16 деца считано от 01.01.2019 г.
2.Възлага на Кмета на Община Русе да издаде Заповеди за закриване на Детска ясла с. Ново село, ул. „Трети март“ № 5, с капацитет 28 деца, и за разкриване на една яслена група за деца от 10 месечна до тригодишна възраст, към Детска ясла № 6, на адрес: с. Ново село, ул. „Трети март“ № 5 с капацитет 16 деца, считано от 01.01.2019 г.
3.Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до министъра на финансите и до директора на Регионална здравна инспекция – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)