Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 856

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 856
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за разкриване на паралелка по футбол в Спортно училище „М-р Атанас Узунов”- Русе за учебната 2006/2007 година.
2. Задължава Кмета на Община Русе да осигури финансово обезпечаване за издръжка на паралелката в рамките на определените с решение на Министерски Съвет стандарти за 2006 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/