Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 857 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Приема за сведение изводите в доклада на работната група, избрана с Решение № 749, прието с Протокол № 29/19.09.2013 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)