Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 858 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на Общински съвет – Русе за първото тримесечие на 2014 г., както следва:
– 23.01.2014 г.
– 20.02.2014 г.
– 20.03.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)