Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 858

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 858
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Отменя ал.6 на чл.48 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/