Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 859

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 859
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.39а от ПОДОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Освобождава Руденко Йорданов и Мария Димова като членове на комисията по етика към Общински съвет – Русе.
2. Избира за членове на комисията по етика общинските съветници Кирил Блъсков и Милена Хинкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/