Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 859

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

1. Определя основното месечно трудово възнаграждение на кмета на кметство Бъзън в размер на 707 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)