Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 86

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 86
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.12, ал.2 от Наредба № 6 на ОбС – Русе за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, общинският съвет реши:

    І. Утвърждава:

  1. Списък № 1 – за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 1 884 бр., като в т.ч. 1586 бр. апартаменти и 298 бр.къщи;
  2. Списък № 2 – за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждаване за общински нужди – 523 бр.;
  3. Списък № 3 – ведомствен жилищен фонд – 29 бр.;
  4. Списък № 4 – резервен жилищен фонд – 25 бр.