Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 860

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 860
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на държавно вземане на Митко Ангелов Димитров, ЕГН – 4809295383, в размер на 650 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/