Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 861

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 861
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на държавно вземане на Валентин Борисов Колев – ЕГН 5804045280, в размер на 412,50 лв. главница и 236,07 лв. лихва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/