Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 861

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отпусне левовата равностойност на исканата сума за престой и транспортни разходи- по 650 Евро на участник за:
1. Мартина Светославова Първанова и Тихомира Стефанова Генкова, ученички от СОУ “Възраждане”;
2. Мария Йорданова Пенчева , ученичка от МГ “Баба Тонка”.
II. Средствата да се осигурят от планираните по бюджета на Община Русе кредити за подпомагане на даровити деца- функция „Образование”.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде заповед за изплащане на сумите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)