Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 864 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1,  т.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. Освобождава Бедрос Левон Пехливанян, като член на Постоянната комисия по бюджет финанси, като на негово място избира Марияна Викторова Данова-Иванчева
  2. Освобождава Екатерина Петрова Иванова като член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на нейно място избира Марияна Викторова Данова-Иванчева.
  3. Освобождава Бедрос Левон Пехливанян, като член на Постоянната комисия по законност обществен ред и сигурност и на негово място избира Екатерина Петрова Иванова.
  4. Прекратява дадените пълномощия на Бедрос Левон Пехливанян да представлява Община Русе в Общото събрание на  „Арена Русе“ АД и на негово място избира Марияна Викторова Данова-Иванчева.за представител на Община Русе в Общото събрание на „Арена Русе“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)