Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 864

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 864
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45 от Наредба № 12 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на същата Наредба и с Решение № 501, прието с Протокол № 26/25.02.2005 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява обща схема за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3 кв. м. на територията на град Русе, включваща следните позиции:

№ по ред

по схема
Собственик
Локация
Размери
1 1. “Ей Си Ем Консулт” Вход от София, в ляво 4/3 м
2 2. «Алта България» Вход от София, в ляво 4/3 м
3 3. «Нафтекс-Петрол» Вход от София, в ляво 2.7/1.5 м
4 4. «Нафтекс-Петрол» Вход от София, в ляво 2.7/1.5 м
5 5. «Видеолукс» ЕООД Вход от София, в дясно 4/3 м
6 6. ИА «Пътища» Вход от София, в дясно 8/6 м
7 9. «Романо» ЕООД-Бургас Вход от София, в дясно 4/3 м
8 12. ЕТ «Мартин Данчев» Вход от София, в ляво 2/4 м
9 13. “Аладин” ООД Вход от София, в дясно 4/3 м
10 16. ТБ «ОББ» АД Вход от София, в разд. ивица 3/2 м
11 20. ЕТ «Саша импекс» Вход от София, в разд. ивица 5/4 м
12 22. «Булстрад» АД Вход от София, в разд. ивица 6/3 м
13 23. «ВИП 97» ООД Вход от София, в разд. ивица 5/3 м
14 26. «Приста Ойл» АД Вход от София, в разд. ивица 5/3 м
15 28. «Рекламна мрежа 5» ООД Вход от София, в разд. ивица 4/3 м
16 30. «ЗАК» АД Бул. «България», в разд. ивица 4/3 м
17 30-а. «ВПР-Реклама» ЕООД Бул. «България», в разд. ивица 4/3 м
18 32. «Кривицки и сие» ООД Бул. «България», в разд. ивица 4/3 м
19 34. «Дакс медия» АД Бул. «България», в разд. ивица 4/3 м
20 46. «Прециз интер холдинг» АД Бул. «България», в разд. ивица 5/3 м
21 47. «Сън медия» ООД Бул. «България», в разд. ивица 12/4 м
22 49. «Топлофикация» ЕАД Бул. «България», в разд. ивица 4.5/3 м
23 57-а. «Ефект аутдор» ЕАД В дясно срещу входа на ГКПП «Дунав мост» 4/3 м
24 59. «ЗАК» АД В дясно от входа за ГКПП «Дунав мост» 4/3 м
25 65. «Изола Петров» ООД В дясно по пътя за Силистра 4/3 м
26 66. «Мегахим» АД В дясно по пътя за Силистра 4/3 м
27 67. «Прециз интер холдинг» АД В дясно по пътя за Силистра 3/5 м
28 68. «Прециз интер холдинг» АД В дясно по пътя за Силистра 4/6 м
29 69. «Стилмет» АД В ляво по пътя за Силистра 3/5 м
30 70. ДЗИ Банк В ляво по пътя за Силистра 4/3 м
31 73. «ВИП 97» ООД Кръгово д-ие ГКПП «Дунав мост» 5/3 м
32 78. ЕТ «Саша импекс» Бул. «България», в дясно, посока София 4/3 м
33 82. «Фермер 2000» ЕООД Вход от Варна, в дясно 2 х 3.5 м
34 83. «Дико» АД Вход от Варна, в ляво 4/3 м
35 84. «Видеолукс» ЕООД Вход от Варна, в ляво 4/3 м
36 85. ДЗИ Банк Вход от Варна, в ляво 4/3 м
37 90. «Изола Петров» ООД Вход от Варна, в ляво 4/3 м
38 91. «Мегахим» АД Вход от Варна, в ляво 4/3 м
39 92. «Алта България» ЕООД Вход от Варна, в ляво 4/3 м
40 93. ЕТ «Тодоров реклама» Вход от Варна, в дясно 4/3 м
41 94. “Ей Си Ем Консулт” Вход от Варна, в дясно 4/3 м
42 95. «Стилмет» АД Вход от Варна, в дясно 3/4 м
43 96. «Прециз интер холдинг» АД Вход от Варна, в ляво 5/3 м
44 103. “Аладин” ООД Вход от Варна, в ляво 4/3 м
45 108. “Петрол” АД Вход от Варна, в ляво 1/4 м
46 111. «ВИП 97» ООД Бул. “Хр. Ботев”, вдясно посока център 4/3 м
47 113. ЕТ «Саша импекс» Бул. “Хр. Ботев”, вдясно посока център 4/3 м
48 116-а. «Рекламна мрежа 5» ООД Бул. “Хр. Ботев”, вдясно посока център 4/3 м
49 116-б «Ефект аутдор» ЕАД Бул. “Хр. Ботев”, вдясно посока център 4/3 м
50 117. «Европлакат България» ООД Бул. “Хр. Ботев”, вдясно посока център 4/2 м
51 118. «Приста Ойл» АД Бул. “Хр. Ботев”, бензин. “Шелф” 5/3 м
52 124. «ВИП 97» ООД Бул. “Хр. Ботев”, вляво посока център 4/3 м
53 126. «ЗАК» АД Бул. “Хр. Ботев”, вляво посока център 4/3 м
54 128. «Рекламна мрежа 5» ООД Бул. “Хр. Ботев”, вдясно посока център 4/3 м
55 129. «Европлакат България» ООД Ул. “Мидия Енос”, преди Охлюва 4/2 м
56 130. «Кривицки и сие» ООД Ул. “Мидия Енос”, преди Охлюва,вдясно 4/3 м
57 132. ЕТ «Саша импекс» Ул. “Мидия Енос”, преди ж.п.гара,вдясно 5/4 м
58 133. «Кресли» ООД Ул. “Мидия Енос”, пред бл. “Машпроект” 4/3 м
59 134. «Идея комм» АД Ул. “Мидия Енос”, срещу ж.п. гара 4/3 м
60 135. «ЗАК» АД Ул. “Мидия Енос”, пред ж.п. гара 4/3 м
61 136. «Кресли» ООД Гаров площад, затревен срещу бл.”Русия” 4/3 м
62 140. «ВИП 97» ООД Бул.“Цар Освободител”,с/у Автогара Юг 4/3 м
63 141. «Кривицки и сие» ООД Бул.“Цар Освободител”,след Автогара Юг 4/3 м
64 143. «Кривицки и сие» ООД Бул.“Цар Освободител”, вляво, пос. център 4/3 м
65 144. «ЗАК» АД Бул.“Цар Освободител”, с/у мелницата 4/3 м
66 145. «ВИП 97» ООД Бул.“Цар Освободител”, с/у мелницата 4/3 м
67 146. «Кривицки и сие» ООД Бул.“Цар Освободител”-бул. “Хр. Ботев” 4/3 м
68 146-а «Приста транс» ООД Бул.“Цар Освободител”-разд. ивица 4/3 м
69 148. «МАГ-Билборд» ООД Бул.“Цар Освободител”-разд. ивица 4/3 м
70 150. «Рекламна мрежа 5» ООД Бул.“Цар Освободител”- кръгово 4/3 м
71 150-а. «МАГ-Билборд» ООД Бул.“Цар Освободител”- кръгово 4/3 м
72 151. «ВИП 97» ООД Бул.“Цар Освободител”- кръгово 4/3 м
73 152. «Идея комм» АД Бул.“Цар Освободител”- кръгово 4/3 м
74 153. «Кресли» ООД Бул.“Цар Освободител”- кръгово 4/3 м
75 155. «ВИП 97» ООД Бул.“Цар Освободител”- кръгово 4/3 м
76 156. «ВИП 97» ООД Бул.“Цар Освободител”- кръгово 4/3 м
77 157. «ВИП 97» ООД Бул.“Цар Освободител”- кръгово 4/3 м
78 158. «Кривицки и сие» ООД Бул.“Цар Освободител”-бул. “Липник” 4/3 м
79 159. «Идея комм» АД Бул.“Скобелев”, преди кръгово 4/3 м
80 161. «Идея комм» АД Бул.“Липник”, преди кръгово 4/3 м
81 161-г. «Международен панаир» ЕАД Ул. “Александровска”,до у-ще”Отец Паисий” 2/4 м
82 174. «МАГ-Билборд» ООД Затр. остров м/у ул.”Николаевска” и ул.”Ст. Стамболов” 4/3 м
83 177. «Кривицки и сие» ООД Бул. “Скобелев”,кръстовище с “Дондуков-Корсаков” 4/3 м
84 180. «Кривицки и сие» ООД Бул. “Скобелев”, с/у МГ “Баба Тонка” 4/3 м
85 182. «Кривицки и сие» ООД Бул. “Скобелев”, южно от у-ще “Ив. Вазов” 4/3 м
86 183. «ЗАК» АД Бул. “Скобелев”, до спирка с/у СБА 4/3 м
87 187. «ЗАК» АД Бул. “Липник”, вляво на ската, преди ж.п. надлез 4/3 м
88 188. «Идея комм» АД Бул. “Липник”, вдясно на ската, след ж.п. надлез 4/3 м
89 189. «Рекламна мрежа 5» ООД Бул. “Липник”, вдясно, посока КАТ, преди к-с “Империал” 4/3 м
90 191. «Дунав прес» АД Бул. “Липник” и ул. “Ив. Ведър” 2 бр. х 3.8/2.5 м
91 193. «Ден Бравен» ЕООД Бул. “Липник”, разделителна ивица 2.5/1.5 м
92 195-а. «ЗАК» АД Бул. “Липник”, кръг. движ. след Мототехника 4/3 м
93 197-а. «Спейс аутдоор» АД Бул. “Липник”, посока център, преди бензиност. “Гея” 4/3 м
94 199. «Идея комм» АД Бул. “Липник”, кръстовище с ул.”Н. Петков” 4/3 м
95 199-а. «Рекламна мрежа 5» ООД Бул. “Липник”, посока център, в дясно, след “Мото Фое” 4/3 м
96 202. «ВИП 97» ООД Затр. остров м/у ул.”Н. Петков”, ул.”Потсдам 3 х 3/5 м
97 203. «Кресли» ООД Ул. “Н. Петков”, срещу Млечна кухня 4/3 м
98 204. «Приста транс» ООД Ул. “Тулча” в разделителна ивица 4/3 м
99 208. «Кривицки и сие» ООД Ул. “Тулча” до к-с “Париж” 4/3 м
100 209. «ВИП 97» ООД Затр. остров бул. “Съединение” 4/3 м
101 212. «Рекламна мрежа 5» ООД Ул. “Плиска”, с/у бензиностанция на “Петрол” 4/3 м
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/