Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 865 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 156, ал. 1 от АПК,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Отменя свое Решение № 785, прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., изменено в точка 1.4. с Решение № 825, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)