Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 865

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 865
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7 , ал. 3 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Одобрява обща схема за разполагане на преместваеми обекти извън териториите по т. 2 и 3
2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ на ОбС – Русе, определя обществените озеленени площи – Младежки парк, Площад “Батенберг” и Парк на “Възрожденците” и границата на площад “Д-р Мустаков” за зони, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ съобразно предвиждането на проекта.
3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 , т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, Общинският съвет приема определянето на следните зони за разполагане на преместваеми обекти след цялостно архитектурно-дизайнерско решение:

Зона А – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;

Зона Б – пл. “Свобода”;
Зона В 1 – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;
Зона В2 – от бул. “Цар Освободител” до Дома на Културата;
Зона Д – ул. “Борисова” с гаровия площад;

Зона Е – Територията западно от ДЦК 2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”;

Зона Ж – Пазара “Сан Стефано”;
Зона З – площад “Европа” зоната около Дунав мост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/