Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 865

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с решение № 731, прието с протокол № 35/10.12.2009 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Отлага за заседанието през месец май избора на членове на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие като се предложи промяна в структурата на съвета и персоналния му състав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)