Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 866 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за  периода от месец април до месец юли 2022 г., както следва:

  • 19.04.2022 г.
    • 19.05.2022 г.
    • 16.06.2022 г.
    • 14.07.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)