Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 866

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.6 от Наредба № 9 на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:
1. Избира следните контрольори:
1.1. Теменужка Иванова за „Обреден дом” ЕООД
1.2. Петя Везирова и Дилян Нанев за „Хляб и хлебни изделия” ЕООД
1.3. Станимира Илиева за „Изкуство” ЕООД
1.4. Пламена Цанкова и Виделин Василев за „Общински пазари” ЕООД
1.5. д-р Константин Колев за „ДКЦ 1” ЕООД
1.6. Лилия Ганева за „ДКЦ 2” ЕООД
1.7. Калин Калинов за „Медицински център 1” ЕООД
1.8. Антоанета Антонова за „Център по дентална медицина” ЕООД
1.9. д-р Пламен Кожухаров за „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД
1.10. Събина Павлова за „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар” ЕООД
1.11. Диана Григорова за „Областен диспансер за кожни заболявания със стационар” ЕООД
1.12.Светлана Симеонова за „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД
1.13. Карел Маринович за „Център за рехабилитация и спортна медицина 1” ЕООД.
2. Възнаграждението на контрольорите да бъде в размер на средната работна заплата за съответното дружество, но не повече от 300 лв.
3. Задължава председателя на ОбС – Русе да внесе предложение за замяна на всеки контрольор, който две последователни тримесечия не е внесъл отчет за дейността си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)