Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 867

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното държавно вземане за вноски по фондове на ДОО и НЗОК – главница 3 140,17 лв. и лихва до 04.03.2010г – 3 568,12 лв. на Милка Стефанова Георгиева от гр.Русе, ул. „Ради Иванов” № 14, вх. 3, ет. 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)