Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 87 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 87
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС; чл. 56, ал.1 от ЗУТ; чл.11, ал.1 и ал.2; чл.16 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.4 и т.13, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Павилион за продажба на вестници, цигари и промишлени стоки на бул.”Бозвели”, до бл.“Пушкин”, с площ от 4,00 кв.м. – точка № 2548 и начална месечна наемна цена 48,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Павилион за продажба на вестници, списания, цигари, безалкохолни напитки, промишлени стоки и копирни услуги на ул. „Петко Д. Петков” и ул.”Раковска”, с площ от 10,00 кв.м. – точка №580 и начална месечна наемна цена 163,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Павилион за тото пункт, в ж.к. „Дружба-3”, на бул. „Даме Груев”, кв.592, до бл.6, с площ от 25,00 кв.м. – точка №399 и начална месечна наемна цена 127,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.13, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Павилион за заведение за хранене и развлечение на пл.„Иван Вазов”, с площ от 44,70кв.м.- точка №198 и начална месечна наемна цена 276,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
5. Павилион за продажба на печатни произведения-книжарница, ул. „Средец”, срещу театъра, с площ от 14,85кв.м.- точка №555 и начална месечна наемна цена 193,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
6. Павилион за продажба на вестници и списания на пл.“Свобода“, с/у Централна поща, ъгъла на малката градинка, с площ от 1,44 кв.м. – точка №465 – зона „Б” и начална месечна наемна цена 29,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
7. Павилион за продажба на вестници и списания на пл.“Свобода“, с/у Централна поща, ъгъла на малката градинка, с площ от 1,44 кв.м. – точка № 437 – зона „Б” и начална месечна наемна цена 29,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)