Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 872

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 872
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, § 5 от ПЗР на Наредба №6 на ОбС – Русе, Решение №345/24.09.2004 г. на ОбС – Русе и протокол №57/20.01.2006 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Отказва извършване продажба на Деана Тодорова Йорданова и Искрен Йорданов Йорданов на общинско жилище, намиращо се в град Русе, ул. “Райко Даскалов” №14, представляващо втори етаж от масивна двуетажна жилищна сграда, разположена в югоизточната част на УПИ І-1254, 1255 от кв. 264 по плана на ЦГЧ, град Русе със самостоятелен вход и стълбище за него, състоящо се от две стаи, кухня, баня, тоалетна, антре, балкон със застроена площ от 83,00 кв. м. и използваем таван със стълбище за него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/